เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีห่มผ้าพระธาตุวัดสวรรคนิเวศ

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชนและประชาชนจากชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ เข้าร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุ ณ วัดสวรรคนิเวศ ตามโครงการห่มพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น