อธิบดี ปภ. ลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชน

อธิบดี ปภ. ลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชน พร้อมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (15 เม.ย. 67) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมด้วยนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ในเวลา 15.00 น. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยออกตรวจจุดตรวจจำนวน 3 จุด ได้แก่
1.จุดตรวจสามแยกดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
2.จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
3.จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ อธิบดี ปภ. ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยได้ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจยานพาหนะเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะเส้นทางโดยรอบสถานที่จัดการเล่นสงกรานต์และในช่วงเวลากลางคืน
เพื่อสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับหรือมีสภาพร่างกายอ่อนเพลียให้พักอยู่ในจุดตรวจและจุดบริการประชาชนให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ส่วนในเส้นทางสายหลักขาเข้ากรุงเทพฯ ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจยานพาหนะในเส้นทางทางตรงที่มีระยะทางไกลและจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น