บริษัท โดรอน ซาบาห์ จิวเวลรี่ จำกัด ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพพนักงาน

บริษัท โดรอน ซาบาห์ จิวเวลรี่ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2567

วันที่ 13พฤษภาคม 2567 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริษัท โดรอน ซาบาห์ จิวเวลรี่ จำกัด ที่มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 75 คน นำทีมโดย พว.ปภินดา ศานติอาวรณ์ หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ Health Check Up โรงพยาบาลลานนา โดยมีคุณสาวิตรี ปลื้มสุข ฝ่ายบุคคลให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย นำโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ ผู้ประกันตนทุกท่าน รับบริการ ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ รวมทั้งผู้ประกันตน รพ.ลานนา และ รพ.ลานนา 3 อายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะตรวจเป็นหมู่คณะ โรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( พร้อมรถเอกซเรย์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134786

ร่วมแสดงความคิดเห็น