มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม Osaka Innovation hub ประเทศญี่ปุ่น

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และทีมผังเมืองจากย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม Osaka Innovation hub ในโอกาสศึกษาดูงานแนวคิดการพัฒนาเมืองโอซาก้าด้านนวัตกรรมการแพทย์ และเทคโนโลยี โดยมี Ms.Nae Nakamura,Osaka Business Development Agency ให้การต้อนรับ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ Osaka Innovation hub ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/n3F2e

ภาพ / ข่าว : ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ (MEDCHIC)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น