เจ้าคณะ จ.แพร่ ประกอบพิธีบวงสรวงก่อนเรื่มงานไหว้สาพระพุทธโกศัย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค 67เวลา 09.49 น.พระราชเขมากร รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นประธานพิธีบวงสรวงงานประเพณีไหว้หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริขัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 ณ หน้าพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร

โดยกิจกรรมการจัดงานมีพิธีเปิดงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 13 ขบวนจาก 8 อำเภอ ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีจำลอง พิธีวางขันดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดฯได้แก่ พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ,รอยพระพุทธบาท ,พระธาตุมิ่งเมือง และพระพุทธมิ่งขวัญเมือง

นอกจากจะได้นมัสการหลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีแล้ว ยังได้ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา ขบวนแห่ครัวตานจาก 5 หัววัด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธโกศัยฯ กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง มหรสพสมโภช ชมการแสดงศิลปินนักร้อง การจำหน่ายสินค้า และสวนสนุกสำหรับเด็ก และในวันวิสาขบูชา พิธีมอบโล่คนดีศรีพุทธศาสตร์ การสาธิตทำตุงล้านนา กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา และการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น