ว่าที่ผู้สมัคร สว.เข้ารับฟัง กกต.ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กกต.แพร่ระบุ มีผู้ขอใบสมัครจากสำนักทะเบียน 8 อำเภอแล้ว กว่า 50 ชุด พบการรวมกลุ่มลงสมัคร 2 กลุ่มใหญ่ เตือนระวังอย่าทำผิดระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวและห้ามหาเสียง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้สนใจและมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประมาณ 150 คน จาก 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ เข้ารับฟังการชี้แจงความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จัดขึ้นที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้บรรยากาศการเลือก สว.ของจังหวัดแพร่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รักษาความเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีและปรองดองสมานฉันท์

นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ณ วันที่ 14 พ.ค. 67 มีผู้สนใจขอใบสมัครจากสำนักงานทะเบียนอำเภอแล้ว 55 ชุด เมื่อระเบียบมีความชัดเจน เชื่อว่าจะมีประชาชนคนเมืองแพร่สนใจสมัครเลือก สว. มากขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ บรรยากาศก่อนเปิดรับสมัครฯ ในจังหวัดแพร่เริ่มมีความคึกคัก เนื่องจากมีการรวมกลุ่มชวนกันลงสมัครไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม ซึ่ง ผอ.กกต.แพร่ ได้กำชับผู้สนใจจะลงสมัครรับเลือก สว.ให้ศึกษาระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวของผู้สมัคร สว.ให้เข้าใจ เพราะการเลือก สว. กำหนดห้ามหาเสียง หากเป็นการรวมกลุ่มเพื่อลงคะแนนให้กันเองถือเป็นความผิด ส่วนการแนะนำตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบที่ กกต. กำหนด.

ร่วมแสดงความคิดเห็น