นักเรียน รร.เจริญศิลป์ รับรางวัลเพชรล้านนา ระดับภาค

นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา รร.เจริญศิลป์ อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า ผอ.รร.เจริญศิลป์มอบหมายให้ นางสุภัค บัวนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์และนางสาววรลักษณ์ เสมอใจ หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลเพชรล้านนา” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ. เป็นประธาน

ประธานมูลนิธเพื่อการศึกษา รร.เจริญศิลป์ กล่าวว่าในโอกาสนี้โรงเรียนเจริญศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชินภัทร์ รัชดาธนวัฒน์ เข้ารอบเพชรล้านนาระดับภาค และชนะเลิศเพชรจังหวัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ร่วมแสดงความคิดเห็น