มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและศาลาพระพุทธ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสา เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีกำหนดจัดขึ้นทุกเดือน ในเดือนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น