เทคนิคเชียงใหม่ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ดร.ธีรวุธ ยะอูป เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายหงษ์คำ อินใจ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ พอพิน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการจัดเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธีให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting
ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น