จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด / อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด / อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2567 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน แนวทางการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ใช้รถใช้ถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น