คณบดีคณะแพทย์ มช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม 9th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม 9th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ Seoul National University โดยมี รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายในหัวข้อ Collaborative Research : International Collaboration Case และมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในพิธี และมีกิจกรรมพบบริษัทผลิตภัณฑ์การแพทย์ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับศูนย์ CM Clinical Trial Research Center คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม wyndham grand busan สาธารณรัฐเกาหลี

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/hgJGM

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น