ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต, นายสุเมธ แสงนิ่มนวล, รองศาสตราจารย์ มีนา เชาวลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่ปรึกษา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 14 รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ และการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล

ร่วมแสดงความคิดเห็น