มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเรืองชัย – นางจินตนา จิตรสกุล ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด มอบทุนทรัพย์ จำนวน 100,000 บาท ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น