ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567 เพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล, ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล, พว.สุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ หัวหน้างานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567 เพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฝ่ายการพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมพิธีฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ หอธรรมทัศน์ ชั้น 5 อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น