อำเภอแม่ริม บูรณาการตรวจร้านอาหารสถานประกอบการ 10 แห่ง ไม่พบผิด

อำเภอแม่ริม บูรณาการตรวจร้านอาหารสถานประกอบการ 10 แห่ง ไม่พบผิด ย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด โดยเฉพาะปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอแม่ริม สั่งการให้ นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน และนายปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.แม่ริม 4 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ริม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมทั้งนโยบาย “เชียงใหม่เมืองปลอดภัย” ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิง โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง

ทั้งนี้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบร้านใดกระทำผิด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจใบอนุญาตต่าง ๆ และได้แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด และอำเภอแม่ริม จะได้ให้เจ้าหน้าที่กวดขันการปิดร้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากพบว่ามีสถานประกอบการใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น