อำเภอฝาง kick off ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดจักรยานยนต์ท่อดัง

รับลูกนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล อำเภอฝาง kick off ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พบจักรยานยนต์ท่อดัง ว่ากล่าวตักเตือนสั่งนำท่อเดิมมาเปลี่ยนก่อนคืนรถ

วันที่ 10 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ นายศตวรรษ อภิวงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. สังกัด ร้อย.อส.อ.ฝาง 3 ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอฝาง และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบลแม่งอน นำโดย กำนันตำบลแม่งอน บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง เจ้าหน้าที่ ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ตำบลแม่งอน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จัดระเบียบสังคมฯ รักษาความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยวิธีการต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่ตอนในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ และป้องปรามปัญหาอาชญากรรมต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเสียงดัง การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ฯลฯ รวมถึงข้อสั่งการภายใต้การเปิดปฏิบัติการ (kick off) ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

มีรายงานว่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบรถจักรยานยนต์แต่งท่อเสียงดัง 1 คัน ชุดปฏิบัติการฯ ได้ทำการว่ากล่าวตักเตือน บันทึกประวัติ และให้เจ้าของรถทำการเปลี่ยนท่อเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างความรำคาญกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ได้รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

ร่วมแสดงความคิดเห็น