ครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู ได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารเป็นยาฯ

ครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู ได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารเป็นยาในเมนูอาหารตามฤดูกาล มีความอร่อยสะอาดปลอดภัยดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ดร. วัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี ประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์ ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำจังหวัดแพร่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เผยว่า

นายสุวรรณ เพชรรุ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อการันตีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินกิจกรรมอาหารเป็นยา ตามนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยการรับประทานอาหาร พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารนโยบายสาธารณะ การประชาสัมพันธ์การทำอาหารจากสมุนไพรให้เป็นยาที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารให้สามารถพัฒนาเมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยได้ในระดับชุมชน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ร้านครัวอ้ายเลิศคาเฟ่สายมูเตลู มีเมนูอาหารเป็นยาและแหล่งศึกษาดูงานสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรผาสิงห์หมอพื้นบ้านเวียงโกศัยการนวดสปาผลิตยาหม่องน้ำมันนวดสบู่สมุนไพรน้ำมันนวดคลายเส้น สมุนไพรผาสิงห์ ตำหรับสมุนไพรไทยล้านนา หอม เย็น ชื่น ใจ “บอกลาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยสมุนไพรผาสิงห์! สูดดม ถู และนวดเพื่อบรรเทาทันที”

ร่วมแสดงความคิดเห็น