ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 720,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 720,000 บาท จาก ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดดวงตา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น