พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเกาหลี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาเกาหลี) จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาเกาหลี “2024 K- Movie & K- Drama “

โดยวิทยากร Soohyun,Choi จากสถาบัน Sejong Culture Academe ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านภาษาเกาหลีของนักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 และ 6/10 จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น