วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้แผนกวิชา ดำเนินการสอนห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ วิชาพื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 โดยมีการจัดการสอนดังนี้

  • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ หน่วยการเรียน พื้นฐานการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม DOBOT MG400) ให้กับโรงเรียนบ้านแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนพื้นฐานการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรม ให้กับโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเรียนการควบคุมอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีแม่นยำสูง ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า หน่วยการเรียนพื้นฐานการต่อวงไฟฟ้าควบคุมด้วยเซอร์กิตเบรคเกอร์ ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หน่วยการเรียนพื้นฐานการควบคุมเครื่องกลฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเซ็นทรัล (central Group) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านงานอาชีพ และส่งเสริมให้เกิดความสนใจการศึกษาสายอาชีพในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น