พิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทราบถึงสถานที่ต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากชมรมต่าง ๆ ในสังกัดของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/NlYqd

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น