ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษาฯ

รองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษาในสังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพม.แพร่ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดแพร่

โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารการศึกษา สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียว อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมีว่าที่ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.รร.นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น