ทหารพรานร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ อบรมเยาวชนต้านยาเสพติดชายแดน

22 มิถุนายน 2567 โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีแนวทางเปลี่ยนพื้นที่ยาเสพติดให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยการพลิกผืนดินปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของคนในชุมชนที่เรียนจบกลับมาพัฒนาผืนแผ่นดินตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันนี้ได้ร่วมกับทหารพรานโดยทาง พันเอก ไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ได้ให้ พันเอก สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ไปร่วมให้ความรู้ พร้อมกับ ร้อยโท เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3201 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ส่วนทาง นายอภิรมย์ ผิวละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (มาทำการแทน นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 )ได้เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมนางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมนักเรียนที่โรงเรียนโชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรม โดยมี 3 โรงเรียนเข้าร่วม นายสัญญา ช่างคำมูล ผอ.โรงเรียนโชติคุณะเกษม นายนิวัฒน์ วิยะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุขฤทัย นายสมพร กำลังศรี ผอ.โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 นำนักเรียนในระดับมัธยม จำนวน 79 คน

เด็กนักเรียนส่วนมากจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ลีซู ลาหู่ ไทยใหญ่ อาข่า ดาราอั้ง ไทยดำ ไทยเขิน ไทยลื้อ ไทยลัวะ ฯครอบครัวมีอาชีพรับจ้าง ทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนและเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนำยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามาพักพิงในพื้นที่และมักจะได้รับอิทธิพลจากนายทุนที่การค้าขายยาเสพติดครอบงำและชักชวนบังคับให้ค่าจ้างสูงให้ไปร่วมในการดำเนินการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ในรุ่นต่อรุ่นซึ่งบางครั้งก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมติดคุกตลอดชีวิตหมดอนาคตไป หรืออาจจะถูกวิสามัญ เสียชีวิตไป ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โครงการร้อยใจรักษ์ กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง จึงใช้วิธีเชิงรุกเข้าทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆถึงโทษยาเสพติด ทั้งเรื่องการเสพเป็นโทษควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนฆ่าตัวตาย โทษการขนย้ายยาเสพติดซึ่งมีโทษติดคุกตลอดชีวิต หรือถูกวิสามัญเสียชีวิต ที่สำคัญทางส่วนราชการยังติดตามยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของส่วนราชการ และยังมีโทษถึงญาติพี่น้องที่มีส่วนในการให้ความร่วมมือ ทั้งให้ที่พักพิง โอนย้ายถ่ายเทยาซุกซ่อนยาเสพติด มีโทษติดคุกหมดอิสรภาพ การเข้าให้ความรู้เด็กนักเรียนเป็นอีกวิธีที่สร้างความเข้าใจ กลัว กล้าปฏิเสจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด ได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดในอนาคตต่อไป สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือยุทธวิธีต่างๆ ที่ขบวนการค้ายาเสพติดปฏิบัติการโจมตีหรือทำลายชาติไทยคือทำให้กำลังประชาชน เยาวชน นักเรียนอ่อนกำลังโดยการเร่งมอมเมาให้ติดยาเสพติด เป็นทาสขบวนการค้ายาเสพติด ในอนาคตอันใกล้ ทุกวันนี้ยาเสพติดทะลักเข้าทางชายแดนเป็นจำนวนมากส่วนที่จับหรือยึดได้เพียงน้อยนิด แต่ถ้าพวกเราชาวไทยเราจัดการป้องกันเรียนรู้และป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างพลังเข้มแข็งให้คนในชาติ เป็นการป้องกันเยาวชน ประชาชนประเทศชาติไทยได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น