รร.กาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Public Health Contest

ทีมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันวิชาการสาธารณสุข Public Health Contest

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและคุณครู ได้แก่ นายวรเมธ ดวงเนตร นายพิสิษฐ์ จูเต๊าะ นางสาวตรัย อู โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ ครูภาวิณี จันทร์หอม ในการร่วมประกวดแข่งขัน โครงงานเรื่อง ชุดทดสอบปริมาณโซเดียมในอาหารประเภทซุป ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ“ การแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประเภทโครงงานวิชาการ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น