คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้ารดน้ำดำหัว ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

SONY DSC

คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้ารดน้ำดำหัว ดร.สิทธิชัย มูลเขียนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพื่อขอพรและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน

ร่วมแสดงความคิดเห็น