ศิษย์เก่ายุพราชรุ่น15/17 ร่วมสระเกล้า ดำหัว คุณแม่จันทร์สม กีฬาแปง คุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2550

B7

วัลลภ ไวว่อง ประธานศิษย์เก่ายุพราชรุ่น15/17พร้อมเพื่อนๆศิษย์เก่ายุพราชรุ่น 15/17รุ่นเดียวกับชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติ สระเกล้า ดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คุณแม่จันทร์สม กีฬาแปง คุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2550 ณ บ้านสวนกีฬาแปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น