พ.อ.ชิต แดงปรก นำคณะเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง จาก พ.อ.(พ.)ชูโชติ กีฬาแปง

B9พ.อ.ชิต แดงปรก ผจก.ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปชีพภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง จาก พ.อ.(พ.)ชูโชติ กีฬาแปง ที่ปรึกษาเจ้ากรมการสัตว์ทการบก อดีตผู้จัดการศูนย์ฯ กร.ภาคเหนือฯชม. ณ ศูนย์ฯ กร.ภาคเหนือ ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น