นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา และคณะกรรมการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองสมาชิกอาวุโส

77เขื่อนคำ สิงหเนตร นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา และคณะกรรมการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองสมาชิกอาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนา และพิธีสดุดี
อดีตนายกสโมสรทุกสมัยที่ได้ทำคุณงามความดีเมื่อครั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อาทิ เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่,อัมพวัน ชุติมา,รัตนา ระมิงค์วงค์ เป็นต้น ในการประชุมครั้งที่ 10 2558-59 ที่โรงแรมธาริน

ร่วมแสดงความคิดเห็น