เศรษฐศาสตร์การเมือง มช. ดำหัวคณาจารย์

S__4948078

วันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 17.00น. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดพิธีดำหัวคณาจารย์ โดยมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อาคารเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S__4948079 S__4948080

ร่วมแสดงความคิดเห็น