ฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่4 ‘นักสืบสายลม สำรวจไลเคนรอบคูเมือง’

B-7.jpgนายไพศาล สุรธรรมวิทย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ”ฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่4 ‘นักสืบสายลม สำรวจไลเคนรอบคูเมือง’ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศ โดยสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยไลเคน ซึงเป็นตัวชี้ดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ ตามวิสัยทัศน์ “เชียงใหม่เมืองอากาศสะอาด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ” โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน และได้รับความรู้จากทีมวิทยากรมูลนิธิไทยรักป่าและเขียวสวยหอม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น