ประเพณียี่เป็งล้านนายุพราช 2559

b-5-jpgนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณียี่เป็งล้านนายุพราช 2559” เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแข่งขันโคมแขวน การแข่งขันประดิษฐ์กระทง และกาดหมั้วคัวฮอมล้านนา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเรือนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น