อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบ นายเหริน ยี่เซิง

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น