มอบเค้ก และของที่ระลึก พร้อมขอพรปีใหม่ ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

อังคณา กางพรม ผูอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด ปารวี คัมภิรานนท์ ผอ.ฝ่ายขาย พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ มอบเค้ก และของที่ระลึก พร้อมขอพรปีใหม่ ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น