จัดเลี้ยงสังสรรค์กรรมการและสมาชิกของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ภาวนา แสงรัตน์ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้ วัฒนี ตั้งทางธรรม คณะกรรมการบริหาร เป็นประธานจัดเลี้ยงสังสรรค์กรรมการและสมาชิกของสมาคม ณ บ้านแหวน ถ.เชียงใหม่-หางดง โดยมี ปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีศาลแรงงานภาค 5 ร่วมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น