เจเปนฟาวน์เดชั่นฯ จัดอบรมวิธีสอนภาษาญี่ปุ่น

เจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมวิธีสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายโนริฮิโกะ โยซิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวว่า เจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมวิธีสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและผู้สอนภาษา ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ระหว่าง การฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษา หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทย ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 เน้นการวัดผลและการประเมิน โดยมีอาจารย์รสา เสวิกุล และอาจารย์ Satoshi SEKIYAMA อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น