ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแด่ วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร

ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแด่ วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโอกาสอบรม Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure for Beginner” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น