วมงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ “เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60”

ผู้บริหาร ครูแนะแนวและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ “เส้นทางสู่โลกอาชีพ 60” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมจัดบูทแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น