เปิดอาคารปฏิบัติธรรม “หอกิตติคุณ 60 ปี ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์”

 

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติธรรม “หอกิตติคุณ 60 ปี ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์” โดยมีเจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ ณ วัดสันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น