อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น