เปิดโรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย จิราพร กิตติคุณชัย เจ้าของและคณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด ร่วม พิธีเปิดโรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ ทำบุญรั้ว และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น