วันดอกซากุระบาน ครั้งที่ 6

นายชินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมด้วย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันดอกซากุระบาน” ครั้งที่ 6 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น