โครงการสร้างและซ่อมฝายชะลอน้ำ จ.ลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและซ่อมฝายชะลอน้ำ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลี้ ร่วมกับ ประชาชน ชุมชนบ้านห้วยโป่ง พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลและร่วมใช้ประโยชน์ ณ อ่างเก็บน้ำแม่แพม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น