ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 “รุ่น ณนนท์” พร้อมพิธีผูกข้อมือรับขวัญให้พร แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ณ บริเวณชั้น 2 ตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น