ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมี นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้การทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น