มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิศึกษาโดยมี สุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น