นำกำลังพลร่วมกันกำจัดผักตบชวา

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นำกำลังพลร่วมเก็บผักตบชวา มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง และหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำจัดผักตบชวา เพื่อการระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝนนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น