ลงนามข้อตกลงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้แนวทาง 3R-ประชารัฐ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ และพิธีมอบตู้ขยะอันตรายกับชุมชน ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น