กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ โรงเรียนวัดสันทรายมูล

โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2560 แทนคนเก่าที่หมดวาระลง ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายสมชาย ลุงสาม ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนคนใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น