ให้กำลังใจ พรอ้มยื่นหนังสือ

นายกฤติพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทย พร้อม คณะมาให้กำลังใจและยื่นหนังสือผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ในประเด็นสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น