เป็นอันว่าชัวร์ “การประกวดมิสเตอร์ ทัวริสซึ่ม”

ร่วมเจรจากันเป็นอันว่าแน่นอนแล้วที่ทาง “เข้มแข็ง เก่งการค้า” ผู้จัดการบริหารโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ได้ตกลงกับกองประกวดมิสเตอร์ ทัวริสซึ่ม โดย “อั๋น-นันทิพัทธิ์ ชมสวรรค์” จะจัดการประกวดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น